Page 5 - Lääneranna Teataja 2019-21
P. 5

Miks ei mahtunud Telset tänavavalgustuse kaevikusse?
Oleks mahtunud küll. Kõik legaalseid võrke omavad võr- guettevõtjad olid koostöölepingusse oodatud ja lubatud. Lepingusse tulid Imatra ja Prodigi, Telia loobus. Telset, nagu ka teised, teadsid tänavavalgustuse projektist vähemalt 3 aastat enne selle algust, kuid ei võtnud vaevaks oma võrku legaliseerida. Miks, seda ei oska vallavalitsus kommen- teerida. See, et ettevõtja oma klientidele lepingu ülesütle- mise põhjuste osas valetab, on häbiväärne. Imatra, kelle poste mööda Telseti traadid jooksid, teavitas meie andmetel Telseti lepingu lõpetamisest juba kevadel.
Mis saab edasi?
Ehitustööde põhimaht peaks valmima tähtaegselt ehk 19. novembriks 2019. Kuna Lääneranna Vallavalitsus planeerib lisa- ja muudatustööde kaudu paigaldada täien- davalt valgustust Kalmu, Veski, Ristiku, Staadioni, Raud-
tee tänavale, Pärnu maanteele ning Pioneeri tänava ja gümnaasiumi vahelisele jalgteele, kokku kuni 50 valgustit, siis pikendatakse tõenäoliselt lepingu tähtaega kevadeni. Pikendamine on vajalik ka haljastuse taastamiseks mõist- liku aja planeerimiseks.
Mõningaste takerdumiste tõttu on ootamas Valuste tee ja Piiri tänava tänavavalgustuse paigaldus, mis toimub Piirimäe tootmisala arendusprojekti kaudu. Pakkuja mit- tevastavuse tõttu kvalifikatsiooninõuetele tuli hange tühis- tada ja korraldada uus. Seetõttu viibib tööde algus pisut, aga suure tõenäosusega on tuleva aasta sügiseks valged ka need Valuste tee 17 ja Piiri tänava 24 valgustit.
Seniks soovin kõigile kannatliku meelt, sest eesmärk on meil kõigil ühine – muuta elu meie vallas paremaks ja turvalisemaks. Kandke helkurit ja teinekord, kui on käi- masolevate tööde-projektide kohta küsimusi, pöörduge vastuste saamiseks julgesti vallavalitsuse poole.
LÄÄNERANNA TEATAJA / Nr 21 / OKTOOBER 2019
5
     Novembri lõpus möllab meie vallas Orkaan
TEATED
Hingekuu viimasel nädalavahetusel ehk 29. novem- ber kuni 01. detsember toimub Saaremaal, Hiiu- maal ja Pärnumaal Kaitseliidu suurõppus Orkaan XIV.
Pärnumaal leiab õppus peamiselt aset Lääneranna valla territooriumil.
Tegemist on iga-aastase suurõppusega, kuhu tuleb kokku ligi tuhat kaitseliitlast ja kaitseväelast põhiliselt Lääne maakaitseringkonna malevatest. Ühes Lääne, Saaremaa
sesse. Kaitseliit saab edukalt tegutseda vaid tänu meie kõigi toele.
Pühapäeval, 1. detsembril kell 13.00 toimub Lihula lin- nusemäel õppuse Orkaan lõpurivistus, kuhu on oodatud ka pealtvaatajad. Pakutakse sõdurisuppi ja tutvustatakse õppusel kasutatud Kaitseliidu ja partnerite tehnikat.
Õppusega seotud küsimuste ja probleemide korral võib
 ja Pärnumaa maleva kaitseliitlastega osalevad õppusel ka Rapla maleva liikmed, kaitseväelased, Läti vabatahtlik riigikaitseorganisatsioon Zemessardze, Politsei- ja Piiri- valveamet, Naiskodukaitse ja teised partnerid. Sel aastal toimub Orkaan juba neljateistkümnendat korda.
Pärnumaal harjutatakse kolme päeva jooksul Lääneranna valla kaitsmist. Õppuse tegevust võib kõige enam märgata Kalli–Vatla–Lihula vahelisel alal ja Lihula linnas.
Pärnumaa maleva teavituse ja tsiviil-sõjalise koostöö spet- sialist Jaanus Mehikas loodab, et õppus Lääneranna valla elanikele suuri ebamugavusi ei põhjusta. “Õppusel kasu- tatakse imitatsioonivahendeid, mis tähendab, et müratase lahingute alal võib olla tavapärasest kõrgem, aga öisel ajal aktiivset lahingutegevust ei toimu,” lisas leitnant Mehikas. Paukpadrunite, lõhkepakettide ja teiste imitatsioonivahen- dite kasutamisel jälgitakse ohutuseeskirju, mille eesmärk on tagada nii õppusel osalejate kui ka kõrvaliste isikute turvalisus.
Kuna valget aega on vähe, siis palume õppuse alal olla kõigil tavapärasest ettevaatlikum. Õppuse korraldamisele kaasa aitamisega saab igaüks anda oma panuse meie riigikait-
pöörduda Pärnumaa maleva poole telefonil 717 9547 või meiliaadressil jaanus.mehikas@kaitseliit.ee.
      Õnnitleme vastsündinut ja
vanemaid!
Camilla Angerjas 13. IX 2019
 Lääneranna valla
elanikkonna statistika (10. oktoobri seisuga)
Elanike arv registris 5320
◦ 2738 mehed
◦ 2582 naised
Sündide arv 26
Surmade arv 72 Registrisse kanti elanikke 127 Registrist kanti välja elanikke 154
 Varasügisel lahkunud
(16.09.2019–10.19.2019)
Ly Somp-Rammu Helga Naanu Kalev Leit
Üllar Sarapik Andres Torilo
04. XI 1964 – 15. IX 2019 12. X 1929 – 21. IX 2019 22. I 1951 – 26. IX 2019 25. VI 1962 – 05. X 2019 14. II 1960 – 07. X 2019
Avaldame kaastunnet lähedastele
Foto: Asso Puidet
   3   4   5   6   7