Page 14 - Lääneranna Teataja 2019-21
P. 14

14 LÄÄNERANNA TEATAJA / Nr 21 / OKTOOBER 2019
nii Lääneranna Vallavalitsuse kui teiste koostööpartnerite
esindajatelt.
Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi on täna väga aktiivne väikene maaklubi, kus treenib 70 last Lihula, Virtsu, Kõmsi, Metsküla ja Martna koolist. Lisaks Eesti noorte meistri- võistlustele osaletakse tihedalt erinevatel turniiridel. Klubi võistluskalender on väga tihe. Aastas osalevad klubi noored ligi 70 jalgpalli- ja kergejõustikuvõistlusel.
Klubil on välja kujunenud ka oma korraldatud kindlad tra- ditsioonilised üritused – talvised jalgpalliturniirid, laste- kaitsepäeva jalgpalliturniir, Tere Kool noorteturniir kõige noorematele. Lisaks jalgpallilaagrid, sõpruskohtumised, erinevad kergejõustikuvõistlused, hooaja lõpupidu.
Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi tänab kõiki lapsi, lapse- vanemaid ja abilisi suure toetuse eest.
     Vibujahi maailmameistrivõistlustest Ameerikas ja uuest viburajast Lihulas
 Aare Lauren
MTÜ Lääne Vibulaskjad
Perioodil 9.–13. september 2019 toimusid “suure lombi taga” Ameerikas maailmameistrivõistlused vibuja- his. Üle maailma oli kohale tulnud 130 võistlejat 17 rii-
gist ning mõõtu võeti viiekümnes vibu- ja vanuseklassis. Eestlaste esindus oli seekord kaheliikmeline, Aare ja Aire Lauren klubist Lääne Vibulaskjad.
Vibujahi meistrivõistlust peetakse 3D-loomadesse lask- mises neljal päeval, kolmes erinevas formaadis. Esimesel ja teisel päeval lastakse 3D-loomadesse 28 märgiga loomaring, kolme noolega esimese tabamuseni, kolmandal päeval stan- dardring, 28 märki ja kaks noolt, mis mõlemad skoorivad ja neljandal päeval jahiring, ikka 28 märki, kuid vaid üks nool. Võitja ja paremusjärjestus selgub kõigi nelja päeva tulemuste summeerimisel.
Vibujahi võistluspäevad ei ole füüsiliselt ehk nii rasked kui maastikulaskmise võistluspäevad, sest väljalastavate noolte hulk on oluliselt väiksem, kuid pinget ja enda proo- vile panekut on piisavalt. Võistlus peeti Lõuna-Dakota osa- riigis Yanktonis, esimese Ameerika ekspeditsiooni juhtide kapten Meriwether Lewise ja nooremleitnant William Clarki radadel. Maastik oli hoolikalt valitud ja pakkus väl- jakutset igale maitsele, oli nii raskelt läbitavat võistlusrada, üles ja alla laskmist, kui ka lagedamat ala ja peaaegu tasa- sel pinnal jalutamist. Asja tegi keerulisemaks ka kahel ööl sadanud tugev vihm, mis muutis raja mõnel pool libeduse tõttu päris keeruliselt läbitavaks.
Nelja päeva kokkuvõttes saavutas Aire Lauren naiste jahivibu klassis II koha ja nende ridade autor meeste jahivi- bude klassis 4. koha. Võistkondlikult saavutasid Aire ja Aare jahivibude klassis II koha.
Viburada tuleb ka Lihulasse
Läbi on saanud Eesti maastikuvibulaskjate 2019. aasta hooaeg. Hooaeg kokkuvõttes oli Lääne Vibulaskjatele
edukas. Jahivibude klassis saavutasid nii Aare kui ka Aire Lauren I koha, noored traditsioonilise jahivibu lask- jad Lääne-Nigula vallast Kullamaalt Carolina Treu, Paula Marie Ojaver, Mirabelja Kuurmann ja Grete Ansel võtsid koguni nelikvõidu. Tublilt esines ka juunioride traditsioo- nilise jahivibu klassis Märjamaa vallast Teenuselt pärit Rejio Vanikov, kes oli omas klassis samuti esimene. Nüüd jätkuvad treeningud sisetingimustes, et valmistuda nii 2020. aastal toimuvateks Eesti meistrivõistlusteks kui ka Põhja-Iirimaal toimuvateks Euroopa meistrivõistlusteks.
Algselt sügisesse plaanitud vibulaskmise sisetreeningute alustamine Lihulas, gümnaasiumi spordimajas lükkuvad nüüd kahjuks aasta võrra edasi, sest jääme ootama uut ja suuremat spordisaali. Küll on aga võimalik vibulaskmist Lihulas hakata harjutama järgmisel aastal välitingimustes, sest Lääne Vibulaskjad on saanud LEADER-projekti rahas- tustaotlusele vibulaskmise mattide ja 3D-märkide soeta- miseks nii Kodukant Läänemaalt kui ka PRIA-lt positiivse vastuse. Projekti üks osa on Lihulasse 14 märgiga viburaja ehitamine ja tuleva aasta ilmade soojenemisel alustab Lääne Vibulaskjad viburaja konstrueerimist ja üles sead- mist Lihula linnusemäele ja linnusemäge ümbritsevasse vallikraavi.
 Foto: Jeremy Hoeck/yankton.net
Foto: Egle-Riin Korju   12   13   14   15   16