Page 12 - Lääneranna Teataja 57/2023/nr1
P. 12

     20. veebruar alates 10.00
LIHULA KULTUURIMAJAS
Etteregistreerimine (kell 8-16) telefonil 5323 2454
kuivasilmatest / silmarõhu mõõtmine / optilised päikeseprillid
12 LÄÄNERANNA TEATAJA / Nr 1 (57) 2023
 Lääneranna Vallavalitsus müüb oks- jonikeskkonnas osta.ee kaasomandi kinnistust Tallinna mnt 68, Lihula linn, Lääneranna vald, Pärnu maakond. Kaasomand moodustab kinnistust 1/2. Oksjoni lõpp on 03.02.2023 kell 15.00.
Kaasomand kinnistust Tallinna mnt 68, Lihula linn
Oksjonikeskkond www.osta.ee, eseme ID: 187460454.
Kinnistu pindala on 2084 m2, regist- riosa nr 6465050, katastritunnus 41101:001:0573, katastriüksuse sihtots- tarve on elamumaa.
Kinnistul asub elamu, ehitisealune pind 121 m2, ehitisregistri nr 105006202, majandushoone, ehitisealune pind 108,0 m2, ehitisregistri nr 105006203 ja kelder, ehitisealune pind 48 m2, ehitis- registri nr 105006204.
Alghind 3000 (kolm tuhat) eurot.
Kinnistuga tutvumiseks palume ühen- dust võtta varahaldur Aare Laureniga, tel 5699 0048, e-post aare.lauren@ laanerannavald.ee.
  Elanikkonna statistika Elanike arv 5198 Sündide arv 0
seisuga 01.–10. jaanuar 2023 ◦ 2535 naised
Surmade arv 1
◦ 2663 mehed Saabus elanikke 4 Lahkus elanikke 4
   Metsakeskus.ee
Ostame kasvavat metsa, põllumaad ja metsakinnistuid. Kinnistud võivad olla tehtud raietega või asetseda piiranguvööndis.
info@metsakeskus.ee Tel: 56 111 900
   KUI SOOVID MÜÜA OMA MAAD, MÜÜ SEE KOHALIKULE MAAHARIJALE.
HEA PÕLLUMAA EEST HIND KÄTTE VÄHEMALT 7000 EUR/HA
Huvi korral helista tel 5666 2082, 511 2428 või võta meiega ühendust lopeagro@lopeagro.ee
 Õnnitleme vastsündinuid ja nende vanemaid!
Harald Idvani 09. XI 2022 Evan Raphael Pikkar 13. XII 2022 Riko Sireli 16. XII 2022
 Mälestame meie seast lahkunuid
(10.12.2022–10.01.2023)
Helga-Miralda Paju Ilse Kukk
Arvo Niitsoo
Ülo Bergmann Ludmilla-Rosia Idvan Eino Metsamaa
20. I 1927 – 27. XI 2022 05. II 1931 – 13. XII 2022 17. XI 1948 – 18. XII 2022 21. X 1931 – 19. XII 2022 21. IV 1926 – 30. XII 2022 26. IV 1938 – 01. I 2023
Avaldame lähedastele kaastunnet!
 REAKUULUTUSED
Lääneranna Teataja on Lääneranna valla ajaleht, mis ilmub 11 korda aastas ning mille väljaandjaks on Lääneranna Vallavalitsus.
Leht jõuab kõikidesse Lääneranna vallas registreeritud postkastidesse TASUTA.
  Lääneranna Teataja toimetus
Lääneranna Vallavalitsus, Jaama 1, Lihula 90302
E-post: ajaleht@laaneranna.ee ajaleht.laaneranna.ee
Toimetaja – Raahel Apsalon
Tel +372 5307 8166
E-post: raahel.apsalon@laanerannavald.ee
Keeletoimetaja – Anu Rooseniit (OÜ Keeletoimetus) Küljendaja – Raahel Apsalon
Print – SYS Print (SYS Agentuur OÜ)
     Ostan nõukaaja esemeid: portselanist nõud, klaasist nõud ja vaasid, keraamika, kunst, heliplaadid, raamatud, mänguasjad, mudelautod, hõbe jne. Tel 5803 0458
Spordiuudised Lääneranna vallas: www.lljk.ee; www.facebook. com/laanerannaspordikool; www.facebook.com/Massu-Ratsa- klubi-238273949706981
13. veeburaril algusega kell 18.00 Virtsu rahvamajas kohtumine Jüri Linaga. Jutuks varjatud teadusavastused, mis tugevdavad immuunsüsteemi ning muudki huvitavat. Sissepääs 10 €
17.02 toimub tasuta teabepäev põiepidamatusest, kus tut- vustatakse ka seotud tooteid. Üritus toimub Lihula tervisekes- kuses kell 10.30-11.30; Virtsu koolimajas kell 12.00 ning Varbla poe parklas kell 13.00. Vaata lisainfot www.teresa.ee
 
   10   11   12   13   14