Page 3 - Lääneranna Teataja nr6-2018
P. 3

LÄÄNERANNA VALLA TEATAJA / Nr 6 / MAI 2018
3
   » Kinnitati Lihula Muuseumi töötajate koosseis.
» Korraldati avalikud konkursid Lihula Muuseumi teaduri
ja Hanila Muuseumi töötaja vaba ametikoha täitmiseks.
» Kehtestati isikliku abistaja teenuse osutamise kord, tugi- isikuteenuse osutamise kord ja koduteenuse osutamise kord.
» Kinnitati munitsipaallasteasutuste toidukulu päevamak- sumus.
» Kooskõlastati Saue Noorte Töömalev 2018 läbiviimine Pivarootsi Õppe- ja Puhkekesuses.
» Anti lube teede kasutamiseks.
» Kinnitati Lääneranna valla ametiasutuste struktuur ja
teenistuskohtade koosseis.
» Kinnitati Lääneranna valla Lõpe kaugküttevõrgus müü- dava soojusenergia hind.
» Kutsuti tagasi ja määrati SA Lõuna-Läänemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande Keskuse ja SA Koonga Hoolekanne nõukogu liikmeid.
Saame tuttavaks:
Lääneranna Vallavolikogu liikmed
Lääneranna Vallavalitsuse tööaeg
Aadress: Jaama 1, Lihula
Kontakt: 472 4630, vallavalitsus@laaneranna.ee Tööaeg: E–R 09.00–17.00, lõuna 13.00–13.30
Lääneranna Vallavalitsuse teeninduskeskused
Vastuvõtuaeg: 09.00–16.00
Hanila teeninduskeskus
Aadress: Keskuse tee 3, Kõmsi küla Kontakt: 477 2243
Koonga teeninduskeskus
Aadress: Valla, Koonga küla Kontakt: 447 3741
Varbla teeninduskeskus
Aadress: Vallamaja, Varbla küla Kontakt: 449 6680, 449 6410
  PERSOONID
 Rubriigis “Saame tuttavaks” toome järgnevates ajalehenumbrites meie lugejateni Lääneranna Vallavolikogu ja -valitsuse liikmete tutvustused.
     Signe Tetsmann
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
Sündinud 3. augustil 1963 Vaiste külas. Haridus- teed alustas Varbla koolist, kust peale 8. klassi lõpetamist suundus Pärnu 4. keskkooli, kus keskhari-
duse kõrval sai ka piimanduslaborandi miinimumõppe koolituse.
Peale keskkooli lõpetamist, 1981. aastal kandideeris Signe Saulepi raamatukogu juhatajaks, samal ajal alustas ka õpinguid Viljandi Kultuurikoolis raa- matukogunduse erialal, mille lõpetas 1983. aastal.
Signe on abielus, kolme täiskasvanud lapse ema ja kuue lapselapse vanaema.
“Miks kandideerisite mullu valimistel ning mida soovite Lääneranna valla volikogu liikmena nelja aasta jooksul ellu viia / korda saata?”
Kuna olen aastatel 1998–2017 tegelenud Saulepi piirkonnas kogukonna liikumise eestvedamisega, siis on mulle südamelähedane seltside olukord ja kohalike elanike võimalused piirkonnas toimuvast osa saada. Maal elamine ei tohi olla karistus, vaid hea võimalus.
Ain Saare
Lääneranna Valimisliit
Sündinud 23. jaanuaril 1979 Lihulas. Haridusteed alustas Lihula Gümnaasiumist, misjärel suun- dus Kuressaare Ametikooli, kus omandas kunstilise
kujundaja eriala. 1999. aastal asus Ain õppima Tartu Kõrgema Kunstikooli arvutigraafika erialale, mille lõpetas 2003. aastal.
Ain on töötanud kuus aastat ettevõtes Playtech Esto- nia graafilise disainerina ning alates 2008. aastast on ta raudteeohutusega tegeleva rahvusvahelise MTÜ Operation Lifesaver Estonia disainer. Lisaks on Ain juhtinud mitmeid ettevõtmisi ka vabakutselisena.
Ain Saare on abielus, kasvatab koos abikaasaga kahte tüdrukut.
“Miks kandideerisite mullu valimistel ning mida soovite Lääneranna valla volikogu liikmena nelja aasta jooksul ellu viia / korda saata?”
Olen kindlalt tegude usku ja seetõttu ei plaanigi olla nii-öelda istuv poliitik ega targutaja. Kogukonna elu edendan KOV veebilehtede loojana. Suur soov on tu- levikus näha Lääneranna ühtset terviklikkust ning siin saavad kaasa aidata kõik, kellel vähegi soovi.
    Foto: Kristina Kukk
Foto: Erakogu

   1   2   3   4   5