Page 10 - Lääneranna Teataja nr6-2018
P. 10

10 LÄÄNERANNA VALLA TEATAJA / Nr 6 / MAI 2018
Silver Nikkel pälvis “Andeka lapse” stipendiumi
 Aprilli lõpus toimus Pärnu Rannahotellis Pärnu Zonta klubi 25. sünnipäeva tähistamine, kus anti üle pro- jekti “Andekas laps” stipendiumid summas 3200 eurot. Nelja stipendiaadi hulgas oli ka Lääneranna noormees Silver Nikkel.
Metsküla Algkooli vilistlane, praegune Lihula Gümnaasiumi 7. klassi õpilane Silver Nikkel on kohusetundlik õppur, kes huvitub paljudest valdkondadest. Juba II klassis hakkas ta osa võtma olümpiaadidest, alustades 6. klassi bioloogiaga, kus saavutas endast neli aastat vanematega võisteldes kohe III koha. Alates sellest on ta osa võtnud kõikvõimalikest olümpiaadidest ja ainevõistlustest, näidates kõigis silma- paistvaid tulemusi.
Ehkki Silver õpib alles 7. klassis, on ta juba läbinud kaks Tartu Ülikooli teaduskooli kursust: astronoomia ning taime- anatoomia. Tegemist on iseseisva tööga vabal ajal, mis nõuab enesedistsipliini ja pühendumist. Et see kõik Silveri niigi tihedasse päevakavasse on mahtunud, on lausa imet- lusväärne.
Silver õpib ka Lihula Muusika- ja Kunstikoolis akordioni ja trombooni, osaleb puhkpilliorkestris ja rahvamuusikaans- amblis Pillilugu. Mullu märtsis saavutas Silver Eesti Muusikakoolide Liidu korraldatud vabariiklikul konkursil “Parim noor instrumentalist 2017” tromboonide eriala teises vanuserühmas III koha.
Silver on kuus aastat tegelenud rahvatantsuga, sellele lisaks orienteerumisega. Ta on noorkotkas ning lööb aktiivselt kaasa ka Kaitseliidu Lääne maleva orkestris. Veebruaris sai ta heisata Pika Hermani tornis lipu Läänemaa noorkotkaste esindajana.
Pärnu Zonta klubis on 16 liiget, klubi asutati 1993. aastal, esimene president oli Ülle Pikma. Projekt “Andekas laps” algas 2000. aastal, algataja oli klubi tollane president Sar- mite Tammekivi, et toetada huvihariduse omandamisel suurperede või ühe vanema kasvatada jäänud lapsi.
      Foto: Erakogu
   In memoriam
Lembit Henk 12.04.1928–06.05.2018
Lea Õismaa
Varbla kooli vilistlane, 1976
  Lembit Henk sündis 12. aprillil 1928. aastal Paadremal. Koos vanema vennaga kasvas Lembit peres, kus isa oli vallasekretär ja ema täitis kodus perenaise kohustusi.
Koolitee sai alguse kohalikus Paadrema koolis, hiljem Lihula Keskkoolis, mille lõpetamise järel suundus ta õpetajaks Saulepi algkooli. Ees ootas armeeteenistus, kust naastes kohtas Lembit kena heledapäist mulgi neiut Lindat. Meeldi- misest sai alguse armastus ja Lembit tegi Lindale ettepaneku luua ühine pere. Sündis tütar Kersti. Aastate pärast sai maja täis lastelaste ja lastelastelaste kilkeid. Abikaasa Linda sõnul oli Lembit võrratu abikaasa, isa, vanaisa ja vanavanaisa. Ühiselt jagati nii rõõme kui ka muresid kokku 61 aastat.
1953. aastal sai Lembit Hengist Varbla kooli ajalooõpetaja, kuid juba samal sügisel määrati ta kooli direktoriks. Töö kõrvalt lõpetas ta Tartu Ülikooli ajaloolasena. Lembit juhtis Varbla kooli 35 aastat. Tema tehtud tööd kooli juhi ja õpeta- jana on hinnatud mitmete aukirjade ja tunnustustega.
Lembit oli austatud ja armastatud õpetaja ja direktor, kes hoidis ja armastas oma kooli ja õpilasi.
Töö kõrvalt edendas Lembit ka aktiivselt Varbla kohalikku elu. Tema algatusel loodi Varbla muinsuskaitseklubi ja Varbla eakate klubi Randlane, mille president ta aastaid oli. Panuse eest Varbla valla arengusse on teda autasustatud Varbla valla vapimärgiga.
Ta armastas väga muusikat ja laulis juba koolipõlvest saadik. Tema lemmikuks oli puhkpillimuusika, ta mängis ka ise orkestris pasunat. Segaansamblis Randlane laulis Lembit kollektiivi loomisest peale.
Lembitul oli palju hobisid: noorena oli ta kirglik kalamees, talle meeldis ka metsas seenel ja marjul käia. Samuti leidis ta aega ka sõpradega kaardimängu laua taha istuda, mille kroo- niks on võidetud karikad tema kodu riiulil. Ta oli ka tihe raa- matukogu külastaja, sest lugemine ja raamatutest teadmiste ammutamine meeldis talle väga.
Lembitu tugeva tervise pant oli liikumine. Iga päev, iga ilmaga võis teda liikumas näha, kõnnikepid käes hoogu andmas. Tihti tegi ta peatuse kooli juures, tundes huvi kooli tegemiste ja toimetuste vastu, sest Varbla kool ja kodukant olid tema elu ja armastus.
Lembit Henki jäävad tänutundega mälestama tema pere- kond, Varbla koolipere, sajad vilistlased, head sõbrad ja tut- tavad.
   Foto: Karin Lumera
   8   9   10   11   12